Điều Khoản

Vietnamese

GIỚI THIỆU

Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng một cách cẩn thận.
Trang web Equilibriarte (sau đây gọi là “trang web”) cung cấp dịch vụ; bất cứ ai sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là “người dùng”) đều chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng được trình bày ở đây.
Phần I áp dụng cho tất cả người dùng, bao gồm cả khách truy cập; Phần II chỉ áp dụng cho những người chọn sử dụng dịch vụ của trang này với tư cách là người dùng đã đăng ký (sau đây gọi là “thành viên”, nơi nó không được ký hiệu ở người thứ hai).
Bạn cũng được yêu cầu đọc và luôn tôn trọng chính sách biên tập, với các quy tắc xuất bản và các quy tắc ứng xử được nêu trong đó.

Tôi tham gia

1. Sẵn có và trách nhiệm

Người quản trị và cung cấp dịch vụ có quyền sửa đổi hoặc gián đoạn việc cung cấp dịch vụ bất cứ lúc nào và không cần thông báo khi người dùng vi phạm một hoặc nhiều quy tắc được nêu dưới đây.
Các quản trị viên và quyền sở hữu của trang web có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với người hoặc những thứ xuất phát từ việc sử dụng trang web.

2. Quyền riêng tư

Các hệ thống máy tính và quy trình phần mềm được sử dụng để vận hành trang web nhất thiết phải có được một số dữ liệu cá nhân nhất định mà việc truyền tải được ngầm định trong việc sử dụng các giao thức truyền thông Internet; việc thu thập hoặc gửi dữ liệu khác là cần thiết để điều hướng chính xác trang web, để quản lý hồ sơ của các thành viên đã đăng ký hoặc vì lý do thống kê (ví dụ: cookie phiên và tùy chọn cá nhân, dữ liệu cần thiết để đăng ký, trình duyệt và nhận dạng hệ điều hành).
Thông tin này không được thu thập để liên kết với các bên quan tâm đã xác định, nhưng theo bản chất của họ, thông qua xử lý và liên kết với dữ liệu do bên thứ ba nắm giữ, cho phép người dùng được xác định.
Liên quan đến việc xử lý dữ liệu được thu thập, người dùng có thể thực hiện các quyền được cung cấp bởi nghệ thuật. 7 – 8 – 9 – 10 của Nghị định hợp pháp 196/2003.
Dữ liệu, được thu thập hoặc cung cấp, sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dùng hoặc do đó sẽ được bảo mật tối đa, như được thiết lập theo luật 675/96 để bảo vệ quyền riêng tư. Họ không thể và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng quan tâm. Tuy nhiên, không có trách nhiệm pháp lý được chấp nhận cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hiện hành về quyền riêng tư có thể được ghi lại bằng cách truy cập các trang web bên ngoài được liên kết thông qua các liên kết trong trang web.
Các chủ thể mà dữ liệu cá nhân giới thiệu có quyền xác nhận sự tồn tại của cùng một dữ liệu bất cứ lúc nào và để biết nội dung và nguồn gốc của nó, xác minh tính chính xác của nó hoặc yêu cầu tích hợp hoặc cập nhật, hoặc cải chính (Điều 7 của Nghị định lập pháp số 196/2003).
Theo cùng một bài viết, người ta có quyền yêu cầu xóa, chuyển đổi thành dạng ẩn danh hoặc chặn dữ liệu được xử lý vi phạm pháp luật và phản đối trong mọi trường hợp, vì lý do chính đáng, đối với việc xử lý của họ.
Đối với việc thu thập dữ liệu liên quan đến xuất bản, các quy định của Phần II của các điều khoản và điều kiện sử dụng này được áp dụng.

3. Bản quyền

Tất cả các quyền đối với các tác phẩm được xuất bản bởi các thành viên là các tác giả hoặc bất kỳ chủ sở hữu; không có quyền – không độc quyền cũng không được sử dụng bên ngoài trang web – được cấp cho trang web khi xuất bản.
Các quản trị viên và quyền sở hữu của trang web có thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ cách nào hoặc sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm của các bên thứ ba.
Tuyệt đối cấm – trong trường hợp không có ủy quyền rõ ràng – sử dụng tên, nhãn hiệu, logo và bất kỳ tham chiếu nào đến trang web trong bối cảnh các ấn phẩm thuộc bất kỳ loại nào (bao gồm các trang web khác) hoặc các sự kiện dưới mọi hình thức (bao gồm cả triển lãm ‘nghệ thuật) trong đó tài liệu tham khảo có thể ngụ ý một hình thức hợp tác hoặc bất kỳ mối quan hệ nào giữa trang web này và ấn phẩm hoặc sự kiện nước ngoài; việc cấm cũng mở rộng cho các trường hợp trong đó ấn phẩm hoặc sự kiện được tổ chức thông qua các công cụ truyền thông được cung cấp bởi trang web.

4. Liên kết ngoài

Liên kết đến các trang web khác (“liên kết”) có sẵn trên trang web; trong số các trang web này chỉ có liên kết được cung cấp và quản trị viên và quyền sở hữu trang web trong mọi trường hợp không thể được coi là chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web có thể truy cập được từ các liên kết nói trên.
Các thành viên cũng có thể xuất bản các liên kết đến các trang bên ngoài, nhưng chỉ sau khi đảm bảo rằng họ không đối phó với nội dung khiêu dâm, ấu dâm, kích động hận thù chủng tộc, xin lỗi chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phát xít, hoạt động tội phạm và bất cứ điều gì khác không được pháp luật cho phép luật quốc gia.
Quản trị viên và quyền sở hữu trang web cũng được miễn mọi nghĩa vụ bảo đảm về nội dung của các trang bên ngoài có thể truy cập được từ các liên kết, cả liên quan đến nội dung và liên quan đến thông tin và / hoặc bất kỳ tài liệu nào, ngay cả trong trường hợp thay đổi trong tương lai; tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngay khi các nội dung không mong muốn (như đã đề cập ở trên) được hiển thị hoặc báo cáo bởi các bên thứ ba, liên kết đến trang web được đề cập sẽ bị xóa ngay lập tức

5. Tiến hành

Bằng cách truy cập trang web, người dùng tuyên bố đã đọc và phê duyệt các quy tắc ứng xử được quy định trong chính sách biên tập (được công bố trên một trang cụ thể của trang web).
Người dùng cũng tuyên bố rằng anh ta không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào sau đây và theo bất kỳ cách nào sau đây:
– thực hiện các hành động bất hợp pháp hoặc xúi giục bất hợp pháp;
– thu thập chi tiết liên lạc để các thành viên gửi tài liệu quảng cáo;
– thu thập chi tiết liên lạc để gửi tin nhắn không mong muốn (spam);
– ẩn hoặc cố gắng ẩn nguồn gốc của kết nối;
– làm hỏng hoặc cố làm hỏng – bằng cách gửi thiết bị máy tính có hại hoặc các phương tiện khác – trang web, tệp,

6. Sửa đổi

Ai quản lý và cung cấp dịch vụ có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo nhu cầu của thời điểm này; nếu những thay đổi tạo thành những thay đổi đáng kể đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ, những thay đổi sẽ được báo cáo trên trang web.
Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ, người dùng tuyên bố đã chấp nhận các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng.

PHẦN II

7. Đăng ký

7.a. Tuổi và sử dụng hợp pháp
Để đăng ký làm thành viên, bạn phải đủ 18 tuổi và việc đăng ký không được, tuy nhiên, dẫn đến vi phạm luật pháp của tiểu bang nơi bạn cư trú.

7.b. Danh tính
Bằng cách đăng ký, bạn tuyên bố cung cấp thông tin trung thực liên quan đến danh tính của bạn; bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin không được yêu cầu rõ ràng trong mẫu đăng ký trên trang web và bạn có thể chọn không hiển thị một số dữ liệu được cung cấp cho công chúng.
Bạn không thể đăng ký bằng cách cung cấp tên giả, tên không đầy đủ (chỉ tên hoặc họ) hoặc tên của người khác; bạn có thể sử dụng bút danh nếu nó thực sự được sử dụng trong thực tế và được chứng minh bằng sự hiện diện của một tên miền Internet cấp cao nhất có liên quan.
Chủ sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật đăng ký bằng cách chọn hồ sơ “phòng trưng bày nghệ thuật” có thể cung cấp tên của phòng trưng bày thay vì tên của họ miễn là họ cung cấp địa chỉ hợp lệ của phòng trưng bày; một địa chỉ vật lý hoặc một miền Internet cấp cao nhất được coi là một địa chỉ hợp lệ.
“Biệt danh” được liên kết với hồ sơ ở một số khu vực công cộng, chẳng hạn như diễn đàn, có thể được chọn tự do, miễn là nó không phải là một tên khiêu khích hoặc gây khó chịu hoặc một biểu thức chỉ bao gồm các biểu tượng không tạo thành tên; điều tương tự cũng áp dụng cho việc lựa chọn tên người dùng và địa chỉ của trang cá nhân.

7.B.1. Trường hợp ngoại lệ
Chính quyền có thể cho phép sử dụng tên nghệ thuật không được chứng minh bởi một tên miền Internet trong trường hợp, thông qua kiến ​​thức cá nhân, có thể xác minh sự tồn tại của người đã đăng ký.

7.b.2. Thay đổi tên
Sau khi đăng ký, sẽ không thể thay đổi tên hoặc biệt hiệu ngoại trừ sửa hoặc chấp nhận tên nghệ thuật chính thức được chứng nhận theo các quy định trên.

7.c.
Đăng ký một lần Đăng ký là cá nhân và duy nhất; nhiều đăng ký của cùng một người hoặc cơ thể đều bị cấm.

7.d. Địa chỉ email
Địa chỉ email được sử dụng để đăng ký là chứng chỉ duy nhất, vì nó được hệ thống sử dụng để gửi mã kích hoạt dịch vụ; thành viên có thể thay đổi địa chỉ email tham chiếu của mình bất cứ lúc nào, nhưng địa chỉ được sử dụng để đăng ký sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu.
Địa chỉ email sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba.
Theo mặc định, trên trang web, các địa chỉ email chỉ được hiển thị cho các thuê bao khác; tuy nhiên, mỗi thành viên được cung cấp tùy chọn không hiển thị cho bất kỳ ai địa chỉ e-mail của họ.

7.d. Bản tin
Bằng cách đăng ký, thành viên đồng ý nhận các tin nhắn e-mail thông tin được gửi bởi quản trị viên hoặc quyền sở hữu trang web cho các nhóm thành viên; địa chỉ e-mail người nhận bản tin sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba và cũng sẽ không hiển thị trong các tin nhắn.
Thành viên có thể từ bỏ bản tin bằng cách hủy kích hoạt đăng ký của chính mình trên trang web (xem bên dưới, Điều 13).

8. Quản lý dữ liệu cá nhân

Tại thời điểm đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu chọn một mật khẩu – bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào – để truy cập vào “bảng điều khiển”, quản lý hồ sơ cá nhân của bạn, xuất bản nội dung công khai và gửi tin nhắn riêng tư; bạn có trách nhiệm giữ mật khẩu và đồng ý không tiết lộ cho bên thứ ba.
Bạn cũng chịu trách nhiệm – cả liên quan đến các quy tắc ứng xử trên trang web và từ quan điểm pháp lý – về tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu và hồ sơ liên quan đến bạn, cho dù những hành động này có được bạn cho phép hay không, trong đó bao gồm – nhưng không giới hạn – hành động bất hợp pháp, phỉ báng, vi phạm bản quyền.

9. Xuất bản nội dung

Các thành viên đã đăng ký được cung cấp cơ hội để xuất bản các tệp và văn bản trên trang cá nhân của họ và trong các phần khác nhau của trang web cân bằng

9.a. Nội dung không đủ điều kiện
Trong mọi trường hợp và trong bất kỳ phần nào của trang web, nó được phép xuất bản văn bản hoặc tệp có nội dung khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, phát xít, phân biệt giới tính hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào.
Các cuộc thảo luận trong các lĩnh vực công cộng như (nhưng không giới hạn) các diễn đàn và không gian cho ý kiến ​​phải diễn ra theo các quy tắc chung sống dân sự được quy định trong chính sách biên tập; trong khu vực của tin nhắn quảng cáo trang web, tin nhắn có tranh cãi cá nhân, tin nhắn có ngôn ngữ xấu, tin nhắn xúc phạm, khiêu khích, nói xấu hoặc đe dọa các thành viên khác hoặc bên thứ ba, tin nhắn không liên quan đến một cuộc thảo luận có thể có trong Tất nhiên hoặc một chủ đề có thể.
Ngoài ra tất cả các nội dung kép (tức là các nội dung được xuất bản nhiều lần theo cùng một cách hoặc rất giống nhau), các tin nhắn không có nội dung, tin nhắn thường xuyên quá mức và tất cả các hình thức spam đều được coi là không thể chấp nhận được.
Cuối cùng, các tin nhắn được sao chép và dán được coi là không thể chấp nhận được mà không chú ý đến ngắt dòng hoặc nội dung ngoài ngữ cảnh (chẳng hạn như các liên kết và menu có trong ấn phẩm mà văn bản được sao chép), các văn bản được tạo ra với cái gọi là dịch giả tự động và tất cả nội dung được xuất bản trái với các hướng dẫn và hướng dẫn được chỉ định trong các hình thức xuất bản.
Nội dung không đủ điều kiện có thể bị ẩn, di chuyển hoặc xóa mà không cần thông báo bởi quản trị viên trang.

9.b. sự liên quan của nội dung
Trong “phòng trưng bày” chỉ cho phép xuất bản các tập tin sao chép các tác phẩm nghệ thuật do thành viên tạo ra và phù hợp với thể loại đã chọn, hoặc nếu chúng là tác phẩm của người khác, tác giả phải được đề cập và nguồn gốc theo các quy tắc liên quan đến bản quyền.
Trong các phần khác của trang web, việc xuất bản các tệp và văn bản mà không bị hạn chế được cho phép, miễn là chúng không vi phạm các quy tắc liên quan đến bản quyền, không trình bày nội dung không được chấp nhận như mô tả ở trên, có liên quan đến phần mà chúng được xuất bản và chủ đề của mà cuối cùng cung cấp mô tả, có liên quan đến chủ đề hoặc chủ đề để thảo luận.
Trong mọi trường hợp, bạn phải đọc và tuân theo bất kỳ quy tắc nào được chỉ định trong các trang có chứa các biểu mẫu xuất bản hoặc trong các trang trong trang web có thể đạt được bởi các quy tắc này.

9.c. nội dung rõ ràng
Việc cho phép xuất bản các tệp có nội dung phù hợp với công chúng người lớn, miễn là chúng không chứa nội dung không được chấp nhận (như trên)

9.d.
quản trị nội dung Quản trị viên trang web có quyền – theo quyết định riêng của họ và không cần thông báo trước – để xóa, ẩn, di chuyển bất kỳ nội dung nào được đăng bởi các thành viên, nếu sự hiện diện của nó mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ này ; họ cũng có quyền làm nổi bật nội dung.
Các quản trị viên và quyền sở hữu của trang web có thể đặt giới hạn của bất kỳ loại nào đối với việc xuất bản tệp từ các thành viên, như – nhưng không chỉ giới hạn về kích thước hoặc số lượng tệp, theo độ dài của văn bản, trong không gian được gán trong đĩa, trong thời gian mà xuất bản được cho phép.
Các giới hạn có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước dựa trên các yêu cầu kỹ thuật và chương trình quản lý trang web sẽ tự động áp dụng các giới hạn mới; nhưng các giới hạn mới không thể được hồi tố và việc xóa hoặc sửa đổi nội dung đã được công bố sẽ không được yêu cầu để điều chỉnh chúng theo các giới hạn mới.
Các giới hạn khác nhau có thể được đặt cho các thành viên khác nhau dựa trên phán đoán không thể nghi ngờ của các quản trị viên trang.

9.e. nhận dạng tác giả
Bằng cách sử dụng các dịch vụ xuất bản được cung cấp bởi trang web, thành viên tuyên bố rằng anh ta biết rằng việc xuất bản nội dung là một hành động công khai và anh ta sẽ được xác định công khai là tác giả (được hiểu ở đây là người đã xuất bản nội dung trên trang web, bất kể quyền tác giả của nội dung đó); thành viên cũng chịu mọi trách nhiệm cho ấn phẩm này và phê duyệt việc đăng ký IP của máy tính của mình để cho phép ghi nhận nội dung cho tác giả.

10. Bản quyền và các quyền khác đối với nội dung được xuất bản

10.a. Tuyên bố ngầm về nguồn gốc và ghi nhận nội dung
Khi xuất bản bất kỳ tệp hoặc văn bản nào, thành viên ngầm đảm bảo rằng nội dung đó có thể tự do xử lý và việc xuất bản không cấu thành vi phạm bản quyền.

10.b. Quyền đối với tác phẩm
Tất cả các quyền đối với tác phẩm đã xuất bản vẫn thuộc về tác giả hoặc chủ sở hữu cuối cùng; không có quyền – không độc quyền cũng không được sử dụng bên ngoài trang web – được cấp cho trang web.

10.c. Giấy phép xuất bản có giới hạn
Khi một tệp được xuất bản, thành viên cung cấp tệp cho trang web với giấy phép xuất bản hạn chế; giấy phép này cấp cho trang web quyền hiển thị tệp đã xuất bản và các phiên bản được nén kỹ thuật số trên các trang của nó.
Mỗi thành viên có thể thu hồi giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa tệp hoặc vô hiệu hóa đăng ký.

10.d. Xóa nội dung
Mỗi thành viên có thể xóa các tệp mà anh ấy đã xuất bản trên trang cá nhân của mình (hồ sơ, phòng trưng bày, blog) và / hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn hồ sơ của mình.
Việc xóa một tập tin ngụ ý việc rút giấy phép xuất bản được cung cấp cho trang web giới hạn trong tập tin; việc tự hủy kích hoạt hồ sơ ngụ ý việc rút giấy phép xuất bản được cung cấp cho trang web liên quan đến tất cả các tệp; trong cả hai trường hợp, các tệp cũng sẽ được tự động rút từ tất cả các trang của trang web nơi chúng có mặt dưới dạng liên kết.
Mỗi thành viên có thể xóa các can thiệp từ các thành viên khác (như bình luận) khỏi trang cá nhân của họ.

10.e. Đóng góp cho các khu vực khác của trang web
Không thành viên nào có thể xóa các tệp hoặc nội dung thuộc bất kỳ loại nào khác do anh ấy xuất bản trong các khu vực công cộng của trang web (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở diễn đàn) hoặc trên các trang của các thành viên khác (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở , ý kiến).

10.f. Nghĩa vụ tài chính của trang web Trang
web không có nghĩa vụ tài chính đối với thành viên đối với bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi nó.

11. Sử dụng các dịch vụ bổ sung

Trang web cung cấp các dịch vụ bổ sung ngoài việc xuất bản các văn bản và tệp, chẳng hạn như – nhưng không giới hạn – các sự kiện báo cáo, gửi tin nhắn riêng tư (chỉ người đọc và người nhận có thể đọc được), blog.
Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ hiện tại hoặc tương lai nào được cung cấp bởi trang web ngụ ý sự chấp thuận của bất kỳ quy tắc nào được nêu trong các trang liên quan đến chính dịch vụ hoặc trong các trang khác trong trang web có thể truy cập được bằng các liên kết siêu văn bản cụ thể cũng như chấp nhận các điều khoản và điều kiện này và điều chỉnh chính sách biên tập.
Điều tuyệt đối cấm:
– buộc hoặc cố gắng ép buộc, các giới hạn hoặc cơ chế bảo mật nằm dưới sự cung cấp của bất kỳ dịch vụ nào;
– sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác ngoài chỉ định trong bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào;
– sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trái ngược với các quy tắc ứng xử được nêu dưới đây.
Các hành động bị cấm bao gồm – nhưng không giới hạn – cố gắng thay đổi số liệu thống kê trên trang cá nhân, gửi tin nhắn xúc phạm, khiêu khích, phỉ báng hoặc đe dọa.

Bằng cách gửi tin nhắn riêng tư cho thành viên khác thông qua công cụ thích hợp được cung cấp bởi trang web, bạn chấp thuận việc tự động liên lạc IP của mình với người nhận; bạn cũng đồng ý rằng người nhận có thể chuyển tiếp nội dung tin nhắn của bạn tới quản trị viên nếu anh ta coi đó là xúc phạm, khiêu khích hoặc đe dọa.
Bằng cách nhận một tin nhắn riêng tư, bạn được yêu cầu không tiết lộ công khai nội dung tương tự mà không có sự cho phép rõ ràng từ người gửi; bạn chỉ có thể chuyển tiếp tin nhắn đến quản trị viên trang nếu nội dung gây khó chịu, khiêu khích hoặc đe dọa.

12. Tiến hành

Bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc và phê duyệt các quy tắc ứng xử được quy định trong chính sách biên tập (được xuất bản trên một trang cụ thể của trang web) và các quy tắc ứng xử mà tất cả người dùng phải tuân theo, trong phần I của các điều khoản và điều kiện này.
Bạn cũng tuyên bố rằng bạn không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào sau đây và theo bất kỳ cách nào sau đây:
– thực hiện các hành động bất hợp pháp hoặc xúi giục bất hợp pháp hoặc xuất bản tài liệu có nội dung bất hợp pháp;
– xuất bản văn bản hoặc tệp – sản phẩm của chính họ hoặc của người khác – với nội dung phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phát xít, khiêu dâm hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào;
– xúc phạm, lăng mạ, tấn công, phỉ báng, đe dọa các thành viên khác;
– xuất bản bất kỳ hình thức đe dọa, phỉ báng hoặc gây tổn hại đến quyền riêng tư;
– truyền thông tin quảng cáo.

12.a. thay đổi trang
bị cấm chèn:
– mã nguy hiểm tiềm tàng;
– mã làm thay đổi định dạng của các trang, mã không được thừa nhận theo tiêu chuẩn W3C, mã không phải XHTML;
– định dạng tệp khác với định dạng được chấp nhận;
– liên kết đến các trang web hoặc tài liệu bên ngoài tên miền trang web mở trong cùng một cửa sổ: liên kết bên ngoài phải mở trong một cửa sổ mới (hoặc ít nhất là trong một tab mới, trong trường hợp trình duyệt hỗ trợ duyệt theo tab).

13. Miễn dịch vụ

Mỗi thành viên có thể sử dụng “tự hủy kích hoạt” để hủy kích hoạt hồ sơ của chính họ, ẩn trang của họ và từ bỏ tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi trang web, bao gồm cả bản tin.
Tự hủy kích hoạt làm cho trang chứa hồ sơ của thành viên và các trang dành riêng cho các tệp được xuất bản bởi thành viên không thể truy cập được; tên của thành viên cũng sẽ biến mất khỏi kết quả tìm kiếm, từ danh sách những người đăng ký và từ các yếu tố khác nhau mà nó được liên kết trong trang web. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian không xác định sau khi hủy kích hoạt, các liên kết đến người dùng đã hủy kích hoạt vẫn có thể xuất hiện trong kết quả của các công cụ tìm kiếm bên ngoài trang web. Sự hiện diện của các liên kết này, không hoạt động do người dùng đã tự hủy kích hoạt, không phải là trách nhiệm của quản trị viên và tài sản của trang web mà là của công cụ tìm kiếm.
Các tin nhắn được viết bởi thành viên trong các khu vực khác ngoài trang của anh ấy và bởi các trang dành riêng cho các tệp của anh ấy (các trang của các thành viên khác và các khu vực công cộng, chẳng hạn như – nhưng không giới hạn – diễn đàn) sẽ được giữ và sẽ chứa tên của anh ấy, nhưng sẽ không chứa tên anh ấy, nhưng sẽ không chứa cộng với một liên kết đến trang của mình.
Trong mọi trường hợp, không thành viên nào có thể yêu cầu xóa văn bản hoặc nội dung khác do anh ấy xuất bản bên ngoài trang của mình và các trang dành riêng cho các tệp của anh ấy cũng như không xóa hoặc sửa đổi tên của anh ấy được hiển thị cho công chúng để ghi nhận đóng góp được công bố trên trang của các thành viên khác hoặc trong các khu vực công cộng của trang web (tất cả các khu vực được loại trừ khỏi tự kích hoạt).
Tự hủy kích hoạt không phải là cuối cùng và thành viên có thể kích hoạt lại một cách độc lập; các quản trị viên có quyền thiết lập một khoảng thời gian tối thiểu giữa tự hủy kích hoạt và kích hoạt lại.

14. Biện pháp

Các quản trị viên có quyền đình chỉ (tạm thời ngăn chặn giấy phép xuất bản và gửi tin nhắn) hoặc hủy kích hoạt (che khuất một phần hoặc hoàn toàn hồ sơ và nội dung được công bố, ngăn chặn truy cập vào “bảng điều khiển” và ngăn chặn dứt khoát việc xuất bản cho phép trong bất kỳ phần nào của cổng thông tin và gửi tin nhắn) mà không cần thông báo cho các thành viên vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.
Các quản trị viên cũng có quyền lấy, mà không cần thông báo, các điều khoản liên quan đến các nội dung và phần riêng lẻ được các thành viên công bố, ẩn, di chuyển hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc phần đó.
Hồ sơ không sử dụng cũng có thể bị vô hiệu hóa hoặc hiển thị một số lượng nhỏ các tác phẩm liên quan đến không gian có sẵn; các thành viên bị đình chỉ hoặc vô hiệu hóa bởi các nhân viên sẽ không thể đăng ký lại.
Trong mọi trường hợp, các giám đốc có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa một thành viên không vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.
Các quản trị viên cũng có quyền làm cho trang web không thể truy cập được vào một số nhóm IP hoặc IP nhất định, trong giới hạn hợp lý, nếu biện pháp này là cần thiết để bảo vệ trang web và bảo mật của khách truy cập, thành viên và quản trị viên.
Trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng trùng với các hành động bất hợp pháp, một báo cáo sẽ được trình bày cho cơ quan tư pháp.

Termini e condizioni d’uso

INTRODUZIONE

Sei pregato di leggere attentamente i seguenti termini e condizioni d’uso.
Il sito web equilibriarte (di seguito “sito”) fornisce un servizio; chiunque usufruisca di questo servizio (di seguito “utente”) accetta implicitamente i termini e le condizioni d’uso qui presentate.
La I parte si applica a tutti gli utenti, compresi i visitatori; la II parte si applica limitatamente a chi sceglie di usufruire dei servizi del sito come utente registrato (di seguito “membro”, laddove non sia denotato in seconda persona).
Sei altresì tenuto a leggere e a rispettare sempre la politica editoriale, con le norme per la pubblicazione e le regole di condotta ivi esposte.

I PARTE

1. Disponibilità e responsabilità

Chi amministra e fornisce il servizio si riserva il diritto di modificare o interrompere in qualsiasi momento e senza preavviso la fornitura del servizio stesso nel momento in cui l’utente contravviene una o piu’ regole indicate qui di seguito.
Gli amministratori e la proprietà del sito non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose derivanti dall’uso del sito.

2. Privacy

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito devono acquisire, necessariamente, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet; la raccolta o l’invio di altri dati sono necessari per una corretta navigazione del sito, per la gestione dei profili dei membri iscritti oppure per motivi statistici (per es.: cookie di sessione e di preferenze personali, dati necessari per l’iscrizione, identificazione del browser e del sistema operativo).
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, l’utente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 – 8 – 9 – 10 del D.Lgs. 196/2003.
I dati, raccolti o forniti, verranno utilizzati solo a scopo di fornire informazioni richieste dall’utente o pertanto saranno soggetti al massimo riserbo, secondo quanto stabilito dalla legge 675/96 a tutela della privacy. Non potranno e non saranno divulgati a terzi senza esplicito consenso dell’utente interessato. Si declina, tuttavia, ogni responsabilità in merito ad eventuali violazioni della normativa vigente in materia di privacy che dovessero registrarsi accedendo a siti esterni collegati tramite i link posti all’interno del sito.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per la raccolta di dati relativi alla pubblicazione si applica quanto esposto nella II parte dei presenti termini e condizioni d’uso.

3. Copyright

Tutti i diritti sulle opere pubblicate dai membri sono degli autori o degli eventuali proprietari; nessun diritto – né di esclusiva né di utilizzo al di fuori del sito – viene concesso al sito all’atto della pubblicazione.
Gli amministratori e la proprietà del sito non possono essere in alcun modo ritenuti responsabili dell’utilizzo improprio o illecito delle opere da parte di terzi.
È assolutamente vietato – in mancanza di esplicita autorizzazione – usare il nome, il marchio, il logo e ogni riferimento al sito nell’ambito di pubblicazioni di qualsiasi tipo (ivi compresi altri siti Internet) o di eventi di qualsiasi tipo (ivi comprese mostre d’arte) laddove il riferimento possa lasciar intendere una forma di collaborazione o una qualsiasi relazione tra questo sito e la pubblicazione estranea o l’evento; il divieto si estende anche ai casi in cui la pubblicazione o l’evento sono organizzati attraverso gli strumenti di comunicazione offerti dal sito.

4. Collegamenti esterni

Sul sito sono disponibili collegamenti ad altri siti web (di seguito “link”); di questi siti si rende disponibile solo il collegamento e gli amministratori e la proprietà del sito non potranno in alcun caso essere considerati responsabili dei contenuti di siti raggiungibili dai suddetti link.
Anche i membri hanno la possibilità di pubblicare collegamenti a siti esterni, ma solo previa assicurazione che gli stessi non trattino di pornografia, pedofilia, incitamento all’odio razziale, apologia di fascismo e nazismo, attività delittuose e quant’altro non consentito dall’ordinamento giuridico nazionale.
Gli amministratori e la proprietà del sito sono inoltre esonerati da qualsiasi obbligo di garanzia sui contenuti dei siti esterni raggiungibili dai link, sia in relazione al contenuto sia con riferimento alle informazioni e/o ad eventuale materiale, anche nel caso vi siano futuri cambiamenti; si precisa comunque che non appena verranno visualizzati, o segnalati da terzi, contenuti indesiderati (ai quali sopra si è accennato), il link al sito in questione verrà immediatamente eliminato

5. Condotta

Attraverso la visita al sito l’utente dichiara di aver letto e approvato le regole di condotta esposte nella politica editoriale (pubblicata su un’apposita pagina del sito).
L’utente dichiara inoltre di non usare il servizio per nessuno dei seguenti scopi e con nessuna delle seguenti modalità:
– commettere azioni illegali o istigazioni all’illegalità;
– raccogliere recapiti dei membri per l’invio di materiale pubblicitario;
– raccogliere recapiti dei membri per l’invio di messaggi indesiderati (spamming);
– nascondere o tentare di nascondere la provenienza della connessione;
– danneggiare o tentare di danneggiare – attraverso l’invio di materiale informatico dannoso o altri mezzi – il sito, i file, i database e/o i server sui cui il sito è ospitato.

6. Emendamenti

Chi amministra e fornisce il servizio si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni secondo le esigenze del momento; qualora i cambiamenti costituiscano modifiche sostanziali ai termini e condizioni d’uso del servizio, le modifiche saranno segnalate sul sito.
Continuando ad usufruire del servizio, l’utente dichiara di aver accettato le modifiche ai termini e alle condizioni d’uso.

II PARTE

7. Iscrizione

7.a. Età e uso legale
Per iscriverti al sito come membro devi aver compiuto i 18 anni di età e l’atto dell’iscrizione non deve comunque comportare una violazione delle leggi dello stato in cui risiedi.

7.b. Identità
Con l’iscrizione dichiari di fornire informazioni veritiere relativamente alla tua identità; non sei tenuto a fornire le informazioni che non sono esplicitamente richieste nel modulo di iscrizione sul sito e potrai scegliere di non mostrare al pubblico alcuni dei dati forniti.
Non puoi iscriverti fornendo un nome falso, un nome incompleto (solo nome o solo cognome) o un nome altrui; puoi usare il tuo pseudonimo qualora questo sia effettivamente usato nella realtà e provato dalla presenza di un dominio Internet di primo livello a te associato.
I proprietari di gallerie d’arte che si iscrivono scegliendo il profilo “galleria d’arte” possono fornire il nome della galleria al posto del proprio nome purché forniscano un recapito valido della galleria stessa; è considerato recapito valido un indirizzo fisico o un dominio Internet di primo livello.
Il “nickname” associato al profilo in alcune aree pubbliche, come il forum, può essere scelto liberamente, purché non si tratti di un nome provocatorio o offensivo o di un’espressione composta da soli simboli che non formino un nome; altrettanto vale per la scelta del nome utente e dell’indirizzo della pagina personale.

7.b.1. Deroghe
L’amministrazione può autorizzare l’uso di nomi d’arte non provati da un dominio Internet nei casi in cui, attraverso conoscenze personali, sia possibile verificare l’esistenza della persona iscritta.

7.b.2. Modifiche ai nomi
Dopo l’iscrizione non sarà possibile modificare né il nome né il nickname se non per apportare correzioni o per adottare un nome d’arte ufficiale certificato secondo le norme sopra esposte.

7.c. Iscrizione unica
L’iscrizione è personale e unica; sono vietate le iscrizioni multiple della stessa persona o dello stesso ente.

7.d. Indirizzo e-mail
L’indirizzo e-mail usato per l’iscrizione è l’unico certificato, in quanto utilizzato dal sistema per la spedizione del codice di attivazione del servizio; il membro può modificare in qualsiasi momento il proprio indirizzo e-mail di riferimento, ma l’indirizzo usato per l’iscrizione sarà conservato nei database.
Gli indirizzi e-mail non saranno divulgati a terzi.
Per impostazione predefinita, sul sito gli indirizzi e-mail sono mostrati solo agli altri iscritti; tuttavia a ciascun membro è offerta la possibilità di non mostrare a nessuno il proprio indirizzo e-mail.

7.d. Newsletter
Con l’iscrizione, il membro fornisce il proprio assenso alla ricezione di messaggi e-mail informativi inviati dagli amministratori o dalla proprietà del sito a gruppi di iscritti; gli indirizzi e-mail destinatari di newsletter non saranno divulgati a terzi né saranno visibili nei messaggi stessi.
Il membro può rinunciare alla newsletter disattivando la propria iscrizione al sito (v. oltre, Art. 13).

8. Gestione dei dati personali

Al momento dell’iscrizione ti verrà chiesto di scegliere una password – che potrai modificare in qualsiasi momento – per l’accesso al “pannello di controllo”, la gestione del profilo personale, la pubblicazione di contenuti pubblici e l’invio di messaggi privati; sei responsabile della custodia della password e accetti di non rivelarla a terzi.
Sei altresì responsabile – sia relativamente alle regole di condotta nel sito che dal punto di vista legale – di tutte le attività che si svolgono attraverso l’uso della tua password e del profilo a te associato, siano tali azioni da te autorizzate oppure no, ivi comprese – ma non limitandosi a – azioni illegali, diffamazioni, violazioni del diritto d’autore.

9. Pubblicazione di contenuti

Ai membri iscritti è offerta l’opportunità di pubblicare file e testi nelle pagine personali e in diverse sezioni del sito equilibriarte

9.a. contenuti inammissibili
In nessun caso e in nessuna sezione del sito è ammessa la pubblicazione di testi o file con contenuti pornografici, razzisti, fascisti, sessisti o discriminatori di alcun genere.
Le discussioni nelle aree pubbliche come (ma non limitatamente a) forum e spazi per i commenti devono svolgersi secondo le regole di civile convivenza esposte nella politica editoriale; in nessuna area del sito sono ammessi i messaggi pubblicitari, i messaggi con polemiche personali, i messaggi che contengono turpiloquio, i messaggi offensivi, provocatori, diffamatori o minacciosi nei confronti di altri membri o di terzi, i messaggi non attinenti ad una eventuale discussione in corso o ad un eventuale tema.
Sono altresì considerati inammissibili tutti i contenuti doppi (ovvero i contenuti pubblicati più volte in maniera identica o molto simile), i messaggi privi di contenuto, i messaggi eccessivamente frequenti e tutte le forme di spamming.
Sono infine considerati inammissibili i messaggi copiati e incollati senza porre attenzione alle interruzioni di riga o a contenuti fuori contesto (come collegamenti e menu presenti nella pubblicazione da cui il testo è stato copiato), i testi prodotti con i cosiddetti traduttori automatici e tutti i contenuti pubblicati in contrasto con le linee guida e le istruzioni indicate nei moduli per la pubblicazione.
I contenuti inammissibili possono essere nascosti, spostati o eliminati senza preavviso dagli amministratori del sito.

9.b. pertinenza dei contenuti
Nelle “gallerie” è permessa esclusivamente la pubblicazione di file che riproducono opere d’arte realizzate dal membro e pertinenti alla categoria scelta, oppure nel caso siano opera altrui, va citato l’autore e la provenienza secondo le norme relative al copyright.
Nelle altre sezioni del sito è permessa la pubblicazione di file e testi senza restrizioni, purché non violino le norme relative al diritto d’autore, non presentino contenuti inammissibili secondo quanto sopra esposto, siano pertinenti alla sezione in cui sono pubblicati e all’oggetto di cui eventualmente forniscono descrizione, siano attinenti all’eventuale tema o argomento di discussione.
In ogni caso sei tenuto a leggere e seguire le norme eventualmente specificate nelle pagine contententi i moduli per la pubblicazione o in pagine interne al sito e raggiungibili da queste.

9.c. contenuti espliciti
È permessa la pubblicazione di file con contenuti adatti ad un pubblico adulto, purché non presentino contenuti inammissibili (come sopra)

9.d. amministrazione dei contenuti
Gli amministratori del sito si riservano il diritto – a loro insindacabile giudizio e senza preavviso – di eliminare, nascondere, spostare qualsiasi contenuto pubblicato dai membri, qualora la sua presenza sia in contrasto con i presenti termini e condizioni d’uso del servizio; si riservano altresì il diritto di evidenziare contenuti.
Gli amministratori e la proprietà del sito possono porre limiti di qualsiasi tipo alla pubblicazione di file dai membri, come – ma non esclusivamente – limiti nelle dimensioni o nel numero dei file, nella lunghezza dei testi, nello spazio disco assegnato, negli orari in cui la pubblicazione è permessa.
I limiti possono essere modificati senza preavviso in base alle esigenze tecniche e il programma che gestisce il sito applicherà automaticamente i nuovi limiti; ma i nuovi limiti non possono essere retroattivi e non sarà chiesta la rimozione o la modifica di contenuti già pubblicati per adeguarli ai nuovi limiti.
Possono essere stabiliti limiti diversi per diversi membri in base ad insindacabile giudizio degli amministratori del sito.

9.e. identificazione dell’autore
Usando i servizi di pubblicazione offerti dal sito, il membro dichiara di essere consapevole che la pubblicazione di contenuti è un atto pubblico e che egli sarà identificato pubblicamente come l’autore (inteso qui come colui che ha pubblicato contenuti sul sito, indipendentemente dalla paternità di tali contenuti); il membro si assume inoltre tutte le responsabilità su tale pubblicazione e approva la registrazione dell’IP del suo computer allo scopo di permettere l’attribuzione dei contenuti all’autore.

10. Copyright e altri diritti sui contenuti pubblicati

10.a. Dichiarazione implicita sull’origine e l’attribuzione dei contenuti
Al momento di pubblicare qualsiasi file o testo, il membro garantisce implicitamente che di quel contenuto può liberamente disporre e che la pubblicazione non costituisce violazione del diritto d’autore.

10.b. Diritti sulle opere
Tutti i diritti sulle opere pubblicate restano degli autori o degli eventuali proprietari; nessun diritto – né di esclusiva né di utilizzo al di fuori del sito – viene concesso al sito.

10.c. Licenza limitata di pubblicazione
Al momento della pubblicazione di un file, il membro fornisce il file al sito con licenza limitata di pubblicazione; tale licenza garantisce al sito il diritto di mostrare sulle proprie pagine il file pubblicato e delle versioni digitalmente compresse.
Ciascun membro può revocare in qualsiasi momento la suddetta licenza rimuovendo il file o disattivando la propria iscrizione.

10.d. Rimozione di contenuti
Ciascun membro può eliminare in qualsiasi momento i file che ha pubblicato nelle proprie pagine personali (profilo, gallerie, blog) e/o disattivare completamente il suo profilo.
L’eliminazione di un file implica il ritiro della licenza di pubblicazione fornita al sito limitatamente al file; l’autodisattivazione del profilo implica il ritiro della licenza di pubblicazione fornita al sito relativamente a tutti i file; in entrambi i casi i file saranno inoltre ritirati automaticamente da tutte le pagine del sito in cui sono presenti come collegamenti.
Ciascun membro può eliminare interventi di altri membri (come i commenti) dalle proprie pagine personali.

10.e. Contributi alle altre aree del sito
Nessun membro può eliminare i file o i contenuti di qualsiasi altro tipo da lui pubblicati nelle aree pubbliche del sito (come, ma non limitatamente a, il forum) o sulle pagine di altri membri (come, ma non limitatamente a, i commenti).

10.f. Obblighi finanziari del sito
Il sito non ha nessun obbligo finanziario nei confronti del membro per qualsiasi contenuto da questi pubblicato.

11. Uso dei servizi aggiuntivi

Il sito fornisce servizi aggiuntivi oltre alla pubblicazione di testi e file, come – ma non limitatamente a – segnalazione di eventi, invio di messaggi privati (leggibili solo dal mittente e dal destinatario), blog.
L’uso di qualsiasi servizio presente o futuro offerto dal sito implica l’approvazione delle eventuali norme indicate nelle pagine relative al servizio stesso o in altre pagine interne al sito raggiungibili da appositi collegamenti ipertestuali nonché l’accettazione dei presenti termini e condizioni e l’adeguamento alla politica editoriale.
È assolutamente vietato:
– forzare, o tentare di forzare, i limiti o i meccanismi di sicurezza sottesi alla fornitura di uno qualsiasi dei servizi;
– usare un qualsiasi servizio in maniera diversa da quanto indicato nelle eventuali istruzioni specifiche;
– usare un qualsiasi servizio in contrasto con le regole di condotta di seguito esposte.
Le azioni vietate includono – ma non si limitano a – tentativi di alterazione delle statistiche sulla pagina personale, invio di messaggi offensivi, provocatori, diffamatori o minacciosi.

Inviando un messaggio privato ad un altro membro attraverso l’apposito strumento offerto dal sito approvi la comunicazione automatica del tuo IP al destinatario; accetti inoltre che il destinatario possa inoltrare agli amministratori il contenuto del tuo messaggio qualora lo ritenga offensivo, provocatorio o minaccioso.
Ricevendo un messaggio privato sei tenuto a non rivelare in pubblico il contenuto dello stesso senza esplicita autorizzazione del mittente; potrai inoltrare il messaggio agli amministratori del sito solo nel caso in cui il contenuto sia offensivo, provocatorio o minaccioso.

12. Condotta

Dichiari di aver letto e approvato le regole di condotta esposte nella politica editoriale (pubblicata su un’apposita pagina del sito) e le regole di condotta cui sono sottoposti tutti gli utenti, già esposte nella I parte dei presenti termini e condizioni.
Dichiari inoltre di non usare il servizio per nessuno dei seguenti scopi e con nessuna delle seguenti modalità:
– commettere azioni illegali o istigazioni all’illegalità o pubblicare materiali con contenuti illegali;
– pubblicare testi o file – di propria o altrui produzione – con contenuti razzisti, sessisti, fascisti, pornografici o discriminatori di alcun genere;
– offendere, oltraggiare, aggredire, diffamare, minacciare altri membri;
– pubblicare qualsiasi forma di contenuti minacciosi, diffamatori o lesivi della privacy;
– trasmettere informazioni pubblicitarie.

12.a. modifiche alle pagine
È vietato inserire:
– codice potenzialmente pericoloso;
– codice che alteri il formato delle pagine del sito, codice non ammesso dagli standard W3C, codice non XHTML;
– formati di file diversi da quelli accettati;
– collegamenti a siti o documenti esterni al dominio del sito che si aprano nella stessa finestra: i collegamenti esterni devono aprirsi in una nuova finestra (o almeno in una nuova scheda, nel caso di browser che supportino la navigazione a schede).

13. Rinuncia al servizio

Ciascun membro può ricorrere all'”autodisattivazione” per disattivare autonomamente il proprio profilo, nascondere le proprie pagine e rinunciare a tutti i servizi offerti dal sito, ivi compresa la newsletter.
L’autodisattivazione rende irraggiungibili la pagina contenente il profilo del membro e le pagine dedicate ai file pubblicati dal membro; il nome del membro scomparirà inoltre dai risultati delle ricerche, dagli elenchi degli iscritti e dai vari elementi a cui è associato all’interno del sito. Tuttavia, in un periodo indeterminato successivo alla disattivazione, potranno essere ancora presenti nei risultati dei motori di ricerca esterni al sito link relativi all’utente disattivato. La presenza di tali link, non funzionanti dal momento che l’utente si e’ disattivato, non e’ responsabilita’ degli amministratori e della proprieta’ del sito bensi’ del motore di ricerca.
I messaggi scritti dal membro in aree diverse dalla sua pagina e dalle pagine dedicate ai suoi file (le pagine degli altri membri e le aree pubbliche, come – ma non limitatamente a – il forum) saranno conservati e conterranno il suo nome, ma non conterranno più un collegamento alla sua pagina.
Nessun membro può richiedere in nessun caso la rimozione di testi o altri contenuti da lui pubblicati al di fuori della propria pagina e delle pagine dedicate ai suoi file né la rimozione o la modifica del proprio nome mostrato al pubblico per l’attribuzione dei contributi pubblicati sulle pagine di altri membri o nelle aree pubbliche del sito (tutte le aree escluse dall’autodisattivazione).
L’autodisattivazione non è definitiva e il membro può riattivarsi autonomamente; gli amministratori si riservano il diritto di stabilire un periodo di tempo minimo tra l’autodisattivazione e la riattivazione.

14. Provvedimenti

Gli amministratori si riservano il diritto di sospendere (inibendo temporaneamente i permessi di pubblicazione e l’invio di messaggi) o disattivare (oscurando in parte o del tutto il profilo e i contenuti pubblicati, impedendo l’accesso al “pannello di controllo” e inibendo definitivamente i permessi di pubblicazione in qualsiasi sezione del portale e l’invio di messaggi) senza preavviso i membri che violino i termini e le condizioni d’uso del servizio.
Gli amministratori si riservano inoltre il diritto di prendere, senza preavviso, provvedimenti relativi a singoli contenuti e sezioni pubblicate dai membri, nascondendo, spostando o eliminando parzialmente o totalmente tali contenuti o sezioni.
Possono essere altresì disattivati i profili inutilizzati o che espongono un numero esiguo di opere rispetto allo spazio a disposizione; i membri sospesi o disattivati dallo staff non potranno reiscriversi.
Gli amministratori non possono in alcun caso sospendere o disattivare un membro che non abbia violato alcuna norma esposta nei presenti termini e condizioni.
Gli amministratori si riservano inoltre il diritto di rendere il sito irraggiungibile a determinati IP o gruppi di IP, entro ragionevoli limiti, qualora questa misura si rendesse necessaria per la protezione del sito e la sicurezza dei suoi visitatori, membri e amministratori.
Nei casi in cui la violazione dei termini e condizioni d’uso coincida con azioni illegali sarà presentata denuncia all’autorità giudiziaria.