Chính Sách

Vietnamese

Chính sách biên tập

Các quy tắc của nghi thức mạng và các điều khoản phục vụ để duy trì sự cân bằng giữa:
– lựa chọn cung cấp một không gian miễn phí để thể hiện nghệ thuật và các công cụ để giao tiếp giữa các thành viên;
– sự cần thiết phải đảm bảo sử dụng đúng không gian này và bảo vệ mỗi thành viên khỏi những hành động không đúng hoặc thiếu tôn trọng của các thành viên khác.

Đọc trang này một cách cẩn thận: nó chứa các hướng dẫn để sử dụng không gian này một cách chính xác và làm cho nó hữu ích hơn cho mọi người.

CHÚ Ý:
Trang này chứa một bản tóm tắt nhận xét về một số điều khoản và điều kiện cho việc sử dụng dịch vụ và phân tích chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến nghi thức mạng; chỉ toàn văn các điều khoản và điều kiện sử dụng – được trình bày cho khách truy cập trên trang “Ghi chú pháp lý” http://www.equilibriarte.org/eqkb/legal và được các thành viên chấp thuận tại thời điểm đăng ký – có giá trị pháp lý. Vui lòng tham khảo Ghi chú pháp lý để biết thêm chi tiết về từng chủ đề được thảo luận dưới đây.

1. Nghi thức mạng

1.a. Tôn trọng không gian công cộng và trang của người khác

Tuyệt đối cấm tiến hành tranh cãi riêng tư giữa hai hoặc nhiều người trong không gian công cộng (diễn đàn, bình luận, phê bình); tất cả người dùng tham gia vào các cuộc tranh luận riêng dựa trên việc trao đổi các hành vi phạm tội, lăng mạ hoặc buộc tội sẽ bị đình chỉ.

Không thích hợp để sử dụng các không gian công cộng (diễn đàn, bình luận, phê bình) cho tin nhắn và thông tin liên lạc riêng tư; cho mục đích này, có những tin nhắn riêng tư (bấm vào “gửi tin nhắn” trên trang thành viên), chỉ người đọc mới có thể đọc được.

Nếu bạn báo cáo một phần của văn bản từ các trang web khác, thì hoàn toàn bắt buộc phải xóa các phần nằm ngoài ngữ cảnh ở đây (liên kết, tiêu đề, v.v.).

Nó cũng bị cấm viết tiêu đề hoàn toàn bằng chữ in hoa.

1.b. Thảo luận trong diễn đàn

Tất cả các cuộc thảo luận phải được mở trong diễn đàn thích hợp: nếu bạn muốn nói về điện ảnh, hãy sử dụng diễn đàn “Điện ảnh”; nếu bạn muốn nói về những gì bạn đã ăn tối, hãy sử dụng mục “Tắt chủ đề”.

Tiêu đề của một chủ đề là cơ bản; ví dụ, nếu bạn tìm kiếm trợ giúp trong diễn đàn “Hỗ trợ” (nhưng áp dụng cho bất kỳ diễn đàn nào), tránh đặt tên chủ đề “Trợ giúp” hoặc “Trợ giúp” hoặc tương tự. Thay vào đó, mô tả vấn đề rõ ràng và ngắn gọn; bằng cách này bạn sẽ giúp những người phải giúp bạn.

Để báo cáo hoặc mô tả triển lãm của họ có một thể loại đặc biệt: “Triển lãm của chúng tôi – Triển lãm của chúng tôi”.
Tránh báo cáo thông cáo báo chí: đó là một diễn đàn, không phải là một đánh giá báo chí.
Các chủ đề được mở trong cuộc thảo luận này sẽ được đóng lại sau một tuần hoặc sau khi xuất bản 45 tin nhắn.

Tin nhắn được gửi trong một cuộc thảo luận phải vẫn còn trên chủ đề.
Rõ ràng là mọi cuộc hội thoại theo nhiều chủ đề và có thể khởi hành, tạm thời hoặc vĩnh viễn, từ chủ đề ban đầu; tuy nhiên, các thông điệp ngoài chủ đề khiêu khích và công khai – được xuất bản để chuyển hướng một cuộc thảo luận – sẽ được chuyển đi.

Bất cứ ai mở một chủ đề mới chỉ ra ngôn ngữ mà nó sẽ diễn ra; những người tham gia phải can thiệp vào ngôn ngữ được chỉ định. Nếu bạn muốn nói bằng ngôn ngữ khác, trước tiên hãy xin phép những người tham gia khác.

Trên đây là đúng cho các tranh cãi riêng tư trong diễn đàn.
Tin nhắn xúc phạm (lăng mạ hoặc buộc tội được đưa ra cho những người tham gia khác trong cuộc thảo luận hoặc cho bên thứ ba) sẽ bị hủy và tác giả sẽ bị đình chỉ; định nghĩa của “tin nhắn xúc phạm” rõ ràng không bao gồm các tin nhắn có chứa những lời chỉ trích hợp pháp.

Tin nhắn có nội dung phân biệt chủng tộc, phát xít, phân biệt giới tính, khiêu dâm hoặc phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào đều không được phép.

1.c. sự tiết chế

Quản trị viên và người điều hành diễn đàn sẽ có thể ẩn các tin nhắn ngoài chính sách, chuyển các tin nhắn ngoài chủ đề , thảo luận chặt chẽ, đình chỉ hoặc hủy kích hoạt thành viên; càng nhiều càng tốt và theo quyết định của họ, người điều hành sẽ có thể đưa ra lời giải thích cho các can thiệp của riêng họ.
Sự can thiệp của người điều hành và quản trị viên không thể là chủ đề thảo luận công khai; tuyệt đối cấm sử dụng diễn đàn, bình luận, blog, trang cá nhân và bất kỳ khu vực nào của trang web để dẫn đến tranh cãi về các can thiệp hành chính và kiểm duyệt.

1.c.1 Kiểm duyệt trang cá nhân
Nhận xét và phê bình trên các trang người dùng có thể được quản lý trực tiếp bởi chính người dùng: mọi người đều có thể xóa nhận xét trên các trang của mình mà anh ta cho là không phù hợp.
Rõ ràng là khả năng này nên được sử dụng với biện pháp, hoặc để hủy bỏ các tin nhắn xúc phạm, và không chỉ đơn giản là để kiểm duyệt tất cả những lời chỉ trích tiêu cực.

1.d Blog

Trang web cung cấp một nền tảng blog được thiết kế đặc biệt để được tích hợp vào cổng thông tin.
Mỗi thành viên có một blog, nơi anh ta có thể xuất bản bài viết theo sở thích của mình và về các chủ đề mà anh ta chọn.
Vì blog là một dịch vụ được cung cấp bởi cổng thông tin cho các thành viên của nó, các điều khoản và điều kiện tương tự có hiệu lực đối với phần còn lại của cổng thông tin và chính sách biên tập này áp dụng cho xuất bản; blog có nội dung không tuân thủ các điều khoản và điều kiện và chính sách biên tập có thể bị bôi đen tạm thời hoặc vĩnh viễn và các biên tập viên của họ có thể bị đình chỉ.

2. Điều kiện sử dụng không gian

Ngoài các quy tắc chung được quyết định bởi nghi thức mạng và ý thức chung, các thành viên được yêu cầu tuân theo các quy tắc cụ thể của trang web này.
Cần nhớ rằng cổng thông tin này cung cấp một dịch vụ; và những người sử dụng một dịch vụ làm điều đó theo các quy tắc.

2.a. giấu tên

Trang web này KHÔNG phải là một cộng đồng đơn giản, một kênh trò chuyện, một diễn đàn ; đây là một cổng thông tin theo chủ đề mà các nghệ sĩ, nhà điều hành nghệ thuật và những người yêu thích nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới tham khảo; là một mạng lưới những người quan tâm đến nghệ thuật thị giác cho công việc hoặc đam mê.

Không thể đăng ký trang web này một cách ẩn danh, nghĩa là với một biệt danh hoặc một danh tính bí ẩn; không thể chỉ cung cấp tên.
Thay vào đó, tên của các doanh nghiệp và phòng trưng bày thực sự hiện có và tên của nghệ thuật, tức là bút danh đã được sử dụng trong thực tế, được chấp nhận; người đăng ký với bút danh phải được biết đến trong thế giới thực với bút danh này.
Cách tốt nhất để chứng minh rằng đó là tên sân khấu chứ không phải biệt danhlà để cung cấp địa chỉ của một tên miền Internet cấp cao nhất đã đăng ký với tên đó.

Cấm thay đổi tên của bạn sau khi đăng ký, ngoại trừ để sửa chữa; quy tắc tương tự áp dụng cho tên hiệu được sử dụng trong diễn đàn.

2.b. Nhiều danh tính

Tuyệt đối cấm đăng ký với các hồ sơ khác nhau;

2.c. Sử dụng không gian cá nhân

Các quy tắc để xuất bản tệp được chỉ định trong các bài viết đặc biệt có thể đạt được bởi các mô-đun trong bảng điều khiển; rất đáng để tóm tắt ở đây một số quy tắc chung.

2.c.1. phòng trưng bày
Trong các phòng trưng bày dành cho các nghệ sĩ, chỉ có thể xuất bản các tác phẩm nghệ thuật thị giác do chính nghệ sĩ sản xuất hoặc nếu chúng là tác phẩm của người khác, tác giả và nguồn gốc phải luôn được chỉ định tuân thủ luật bản quyền.

2.c.2. nội dung không đủ điều kiện

Cả trong phòng trưng bày và trong không gian trống, các tệp có nội dung khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, phát xít và phân biệt giới tính đều không được phép.

2.d. Không gian tùy biến

Bạn có thể tùy chỉnh không gian của mình với các công cụ có sẵn trong bảng điều khiển;
Nhưng nó hoàn toàn bị cấm:
– để chèn mã javascript (vì lý do bảo mật);
– chèn các thẻ lỗi thời và không dùng nữa (vì lý do tương thích và tuân thủ các tiêu chuẩn)
– kết nối các tệp bên ngoài có chứa quảng cáo hoặc các tệp có nội dung không được chấp nhận như được nêu trong điểm 2.c.

2.E. công bố

Bất kỳ nội dung nào bạn đăng trên trang web sẽ được quy cho bạn hoặc bạn sẽ được xác định công khai là tác giả (“tác giả” ở đây được hiểu là người đã nhập nội dung trên trang web, bất kể quyền tác giả của nội dung được xuất bản).

Đối với các khả năng kiểm soát tiếp theo của bạn về nội dung bạn đã xuất bản, chúng tôi cần phân biệt giữa:
– nội dung của không gian cá nhân của bạn (trang có hồ sơ, phòng trưng bày, blog);
– đóng góp cho các khu vực công cộng của trang web (như diễn đàn hoặc lịch sự kiện) hoặc cho các trang của thành viên khác (chẳng hạn như nhận xét).
Mặc dù bạn luôn có thể xóa nội dung trong không gian cá nhân hoặc hủy kích hoạt hoàn toàn hồ sơ của mình, nhưng nếu bạn xuất bản nội dung ở một khu vực khác của trang web, bạn cho rằng nó sẽ được duy trì mãi mãi.
Do đó, bạn sẽ không thể yêu cầu xóa các đóng góp của mình trong các khu vực công cộng của trang web hoặc trên các trang của các thành viên khác.

Đối với mỗi khu vực của trang web, từ không gian cá nhân đến các phần công cộng, có hướng dẫn để xuất bản; các hình thức xuất bản có chứa các chỉ dẫn và hướng dẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

2.e.1.
Báo cáo sự kiện Tất cả các thành viên có thể báo cáo các sự kiện liên quan đến nghệ thuật thị giác và không gian triển lãm.
Bất cứ ai cũng có thể báo cáo bất kỳ không gian triển lãm hoặc sự kiện nghệ thuật, ngay cả khi nó không nằm trong số những người tham gia hoặc người tổ chức sự kiện hoặc chủ sở hữu của không gian; không được phép báo cáo cùng một sự kiện nhiều lần; hơn nữa, không được phép ghi lại cùng một không gian triển lãm nhiều lần: ở mỗi không gian, có thể báo cáo nhiều sự kiện hơn.
Báo cáo về không gian phải càng chính xác càng tốt: cho biết các đặc điểm của không gian, kích thước, địa chỉ và – nếu có thể – cung cấp mô tả và hình ảnh.
Các sự kiện phải được báo cáo chú ý đến hình thức.
Báo cáo phải được xây dựng cho trang web này; hoặc ít nhất là thích nghi.

3. Biện pháp

Có hai loại biện pháp mà quản trị viên có thể áp dụng đối với những người đăng ký không tôn trọng chính sách hoặc quy tắc của trang web:

3.a. Đình chỉ giấy phép viết

Đây là một điều khoản tạm thời, với thời gian thay đổi từ 24 giờ đến 30 ngày.
Người dùng bị đình chỉ – trong thời gian tạm dừng – sẽ không thể xuất bản tệp, viết bài, tin nhắn và nhận xét trong bất kỳ phần nào của cổng thông tin, yêu cầu tham gia vào các nhóm và sự kiện.
Tuy nhiên, các trang và tệp sẽ vẫn hiển thị cho tất cả khách truy cập và người dùng bị treo sẽ luôn có thể truy cập bảng điều khiển để quản lý hồ sơ của họ.

3.b. Chấm dứt hoạt

Trang và tệp của người dùng bị vô hiệu hóa sẽ không còn truy cập được và người dùng sẽ không thể truy cập bảng điều khiển nữa.
Điều khoản này thường được sử dụng trong trường hợp nhiều đăng ký, biệt danh hoặc đăng ký ẩn danh, hồ sơ không được sử dụng và troll.

Quản trị viên cũng có thể thực hiện hành động chống lại nội dung cá nhân được xuất bản bởi các thành viên, di chuyển chúng, ẩn chúng hoặc xóa chúng.

Giám đốc không bắt buộc phải thông báo hoặc biện minh cho các can thiệp của họ.

4. Tự hủy kích hoạt

Mỗi người dùng có thể hủy kích hoạt hồ sơ của họ bất cứ lúc nào; nếu bạn tự hủy kích hoạt, trang của bạn và các tệp của bạn sẽ không thể truy cập được nữa.
Có thể các liên kết (không liên kết) để cân bằng lẫn nhau xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm trong một khoảng thời gian sau khi tự hủy kích hoạt. Điều này chỉ được quy cho việc quản lý nội dung của chính các công cụ tìm kiếm và sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề này.
Trong trường hợp tự hủy kích hoạt, tất cả các tin nhắn và nhận xét được viết bởi người dùng trong không gian công cộng hoặc trên các trang của người dùng khác sẽ vẫn hiển thị.


Politica editoriale

Le regole di netiquette e i provvedimenti servono a mantenere un equilibrio tra:
– la scelta di offrire uno spazio libero per l’espressione artistica e strumenti per la comunicazione tra gli iscritti;
– la necessità di garantire un uso corretto di questo spazio e tutelare ciascun iscritto da azioni scorrette o irrispettose di altri iscritti.

Leggi attentamente questa pagina: contiene le linee guida per usare correttamente questo spazio e fare in modo che sia più utile per tutti.

ATTENZIONE:
Questa pagina contiene una sintesi commentata di alcuni dei termini e condizioni per l’uso del servizio e un approfondimento delle tematiche relative alla netiquette; solo il testo integrale dei termini e condizioni d’uso – presentato ai visitatori nella pagina “Note legali” http://www.equilibriarte.org/eqkb/legal e approvato dai membri al momento dell’iscrizione – ha valore legale. Si rimanda pertanto a Note Legali per approfondimenti su ognuno degli argomenti trattati qui di seguito.

1. Netiquette

1.a. Rispetto degli spazi pubblici e delle pagine altrui

È assolutamente vietato condurre polemiche private tra due o più persone negli spazi pubblici (forum, commenti, critiche); tutti gli utenti che partecipano a polemiche private basate sullo scambio di offese, insulti o accuse saranno sospesi.

Non è opportuno usare gli spazi pubblici (forum, commenti, critiche) per messaggi e comunicazioni private; per questo scopo esistono i messaggi privati (cliccare su “invia una messaggio” nella pagina di un membro), leggibili solo dal destinatario.

Se si riporta parte di un testo proveniente da altri siti, è assolutamente obbligatorio rimuovere le parti che qui sarebbero fuori contesto (link, intestazioni etc.).

È inoltre vietato scrivere titoli interamente in maiuscolo.

1.b. Discussioni nel forum

Tutte le discussioni devono essere aperte nel forum appropriato: se vuoi parlare di cinema, usa il forum “Cinema”; se vuoi parlare di cosa hai mangiato a cena, usa la categoria “Off Topic”.

Il titolo di un tema è fondamentale; se per esempio cerchi aiuto nel forum “Assistenza” (ma vale per qualsiasi forum), evita di intitolare il tema “Aiuto” o “Help” o simili. Piuttosto, descrivi chiaramente e brevemente il problema; in questo modo aiuterai chi deve aiutarti.

Per segnalare o descrivere le proprie mostre esiste un’apposita categoria: “Our exhibitions – Le nostre mostre”.
Evitare di riportare comunicati stampa: è un forum, non una rassegna stampa.
I temi aperti in questa discussione saranno chiusi dopo una settimana o dopo la pubblicazione di 45 messaggi.

I messaggi inviati in una discussione devono restare in tema.
È ovvio che ogni conversazione segue molteplici fili e può allontanarsi, temporaneamente o definitivamente, dall’argomento iniziale; tuttavia i messaggi provocatori e apertamente fuori tema – pubblicati allo scopo di far deviare una discussione – saranno spostati.

Chi apre una nuovo tema indica la lingua in cui si svolgerà; chi partecipa dovrà intervenire nella lingua indicata. Se vuoi intervenire in un’altra lingua, chiedi prima il permesso agli altri partecipanti.

Per le polemiche private all’interno del forum vale quanto detto sopra.
I messaggi offensivi (insulti o accuse rivolte agli altri partecipanti alla discussione o a terzi) saranno cancellati e l’autore sarà sospeso; la definizione di “messaggi offensivi” non copre ovviamente i messaggi contenenti legittime critiche.

Non sono ammessi messaggi con contenuti razzisti, fascisti, sessisti, pornografici o discriminatori di alcun genere.

1.c. Moderazione

Gli amministratori e i moderatori del forum potranno nascondere i messaggi fuori policy, spostare i messaggi off topic, chiudere le discussioni, sospendere o disattivare i membri; nei limiti del possibile e a loro discrezione, i moderatori potranno fornire spiegazioni per i propri interventi.
Gli interventi dei moderatori e degli amministratori non possono essere oggetto di discussione pubblica; è assolutamente vietato usare il forum, i commenti, i blog, le pagine personali e qualsiasi area del sito per condurre polemiche sugli interventi amministrativi e di moderazione.

1.c.1 Moderazione delle pagine personali
I commenti e le critiche sulle pagine degli utenti possono essere gestiti direttamente dall’utente stesso: ciascuno può cancellare dalle proprie pagine i commenti che ritiene inopportuni.
È ovvio che questa possibilità va usata con misura, ovvero per cancellare i messaggi offensivi, e non semplicemente per censurare tutte le critiche negative.

1.d. Blog

Il sito offre una piattaforma di blogging appositamente progettata per essere integrata nel portale.
Ciascun membro ha a disposizione un blog, dove pubblicare articoli secondo i suoi interessi e su argomenti di sua scelta.
Essendo il blog un servizio fornito dal portale ai suoi membri, per la pubblicazione valgono gli stessi termini e condizioni validi per il resto del portale e la presente politica editoriale; i blog i cui contenuti non rispettano i termini e condizioni e la politica editoriale possono essere oscurati temporaneamente o definitivamente e i loro curatori possono essere sospesi.

2. Condizioni per l’uso dello spazio

Oltre alle regole comuni dettate dalla netiquette e dal buon senso, gli iscritti sono tenuti a seguire regole specifiche di questo sito.
Va ricordato che questo portale fornisce un servizio; e chi usufruisce di un servizio lo fa secondo delle regole.

2.a. Anonimato

Questo sito NON è una semplice community, un canale di chat, un forum; questo è un portale tematico a cui fannno riferimento artisti, operatori dell’arte e appassionati d’arte da tutto il mondo; è una rete di persone che si interessa alle arti visive per lavoro o per passione.

Non è possibile iscriversi a questo sito in forma anonima, vale a dire con un nickname o un’identità misteriosa; non è possibile fornire il solo nome.
Sono invece accettati i nomi di imprese e gallerie realmente esistenti e i nomi d’arte, vale a dire pseudonimi usati già nella realtà; la persona che si iscrive con uno pseudonimo deve essere nota nel mondo reale con tale pseudonimo.
Il modo migliore per dimostrare che si tratta di un nome d’arte e non di un nickname è fornire l’indirizzo di un dominio Internet di primo livello registrato con tale nome.

È vietato modificare il proprio nome dopo l’iscrizione se non per apportare correzioni; la stessa regola vale per il nickname usato nel forum.

2.b. Identità multiple

È assolutamente vietato iscriversi con diversi profili;

2.c. Uso dello spazio personale

Le regole per la pubblicazione di file sono indicate in appositi articoli raggiungibili dai moduli nel pannello; vale la pena riassumere qui alcune regole generali.

2.c.1. gallerie
Nelle gallerie a disposizione degli artisti possono essere pubblicate solo opere di arti visive prodotte dall’iscritto stesso o, se sono opera altrui, va sempre indicato autore e provenienza nel rispetto delle norme del copyright.

2.c.2. contenuti inammissibili

Sia nelle gallerie che nello spazio libero non sono ammessi file con contenuti pornografici, razzisti, fascisti, sessisti.

2.d. Personalizzazione dello spazio

È possibile personalizzare il proprio spazio con gli strumenti a disposizione nel pannello;
Ma è assolutamente vietato:
– inserire codice javascript (per ragioni di sicurezza);
– inserire tag obsoleti e deprecati (per ragioni di compatibilità e rispetto degli standard)
– collegare file esterni contenenti pubblicità o file con contenuti inammissibili secondo quanto indicato al punto 2.c.

2.e. Pubblicazione

Qualsiasi contenuto pubblichi sul sito sarà attribuito a te, ovvero tu sarai identificato pubblicamente come l’autore (“autore” è inteso qui come colui che ha inserito il contenuto sul sito, indipendentemente dalla paternità sui contenuti pubblicati).

Per le tue possibilità di controllo successivo sui contenuti da te pubblicati occorre distinguere tra:
– contenuti del tuo spazio personale (pagina col profilo, gallerie, blog);
– contributi alle aree pubbliche del sito (come il forum o il calendario eventi) o alle pagine degli altri membri (come i commenti).
Mentre potrai sempre rimuovere i contenuti nel tuo spazio personale o disattivare completamente il tuo profilo, se pubblichi un contenuto in un’altra area del sito parti dal presupposto che verrà mantenuto per sempre.
Non potrai quindi richiedere la rimozione dei tuoi contributi nelle aree pubbliche del sito o sulle pagine degli altri membri.

Per ciascuna area del sito, dallo spazio personale alle sezioni pubbliche, esistono linee guida per la pubblicazione; i moduli per la pubblicazione contengono indicazioni e istruzioni che vanno osservate scrupolosamente.

2.e.1. Segnalazione di eventi
Tutti i membri possono segnalare eventi relativi alle arti visivee spazi espositivi.
Chiunque può segnalare qualsiasi spazio espositivo o evento artistico, anche se non è tra i partecipanti o gli organizzatori dell’evento o i proprietari dello spazio; non è permesso segnalare più volte lo stesso evento; non è permesso, inoltre, registrare più volte lo stesso spazio espositivo: in ciascuno spazio possono infatti essere segnalati più eventi.
La segnalazione di spazi deve essere il più precisa possibile: indicare le caratteristiche dello spazio, le dimensioni, l’indirizzo e – se possibile – fornire una descrizione e un’immagine.
Gli eventi vanno segnalati ponendo attenzione alla forma.
La segnalazione deve essere formulata per questo sito; o perlomeno adattata.

3. Provvedimenti

Esistono due tipi di provvedimenti che gli amministratori possono prendere nei confronti degli iscritti che non rispettano la policy o le regole del sito:

3.a. Sospensione dei permessi di scrittura

È un provvedimento temporaneo, di durata variabile dalle 24 ore ai 30 giorni.
Gli utenti sospesi – per tutta la durata del periodo di sospensione – non potranno pubblicare file, scrivere articoli messaggi e commenti in nessuna sezione del portale, richiedere la partecipazione a gruppi ed eventi.
Tuttavia le pagine e i file resteranno visibili a tutti i visitatori e gli utenti sospesi potranno sempre accedere al pannello di controllo per gestire il proprio profilo.

3.b. Disattivazione

La pagina e i file di un utente disattivato non saranno più raggiungibili e l’utente non potrà più accedere al pannello.
Questo provvedimento viene tipicamente usato nei casi di iscrizioni multiple, iscrizioni con nickname o anonime, profili inutilizzati e troll.

Gli amministratori possono inoltre prendere provvedimenti nei confronti di singoli contenuti pubblicati dai membri, spostandoli, nascondendoli o eliminandoli.

Gli amministratori non sono tenuti a dare preavviso o giustificazione dei propri interventi.

4. Autodisattivazione

Ciascun utente può disattivare in qualsiasi momento il proprio profilo; se ci si disattiva, la propria pagina e i propri file non saranno più raggiungibili.
E’ possibile che i link (scollegati) ad equilibriarte compaiano nei motori di ricerca per un periodo seguente l’autodisattivazione. Cio’ e’ unicamente imputabile alla gestione contenuti dei motori di ricerca stessi ed equilibriarte declina ogni responsabilita’ a riguardo.
In caso di autodisattivazione, tutti i messaggi e i commenti scritti dall’utente negli spazi pubblici o sulle pagine degli altri utenti resteranno visibili.